ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани колеги, денеска во просториите на Сојуз – от на стопански комори ( ССК ) беа потпишани меморандуми за соработка помеѓу нашето и другите музички здруженијата од една страна и ССК од друга. Со него започнува нова фаза во нашето работење, на многу повисоко ниво и со сериозни партнери, секако правно потковани и со добра […]